Evlilik izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Düğün izni olarak da adlandırılan evlilik izni, çalışanların evlenmesi durumunda kullanacağı izin türüdür.

İzin türü

Ücretli

Şartları

Evlenecek çalışanların, nikah tarihlerini alması ve bunu insan kaynakları departmanına yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Süresi

Çalışanın evlenmesi için verilen mazeret izni süresi; 3 gündür.

Detayları

Mazeret izinleri iş günü değil, takvim günü olarak düzenlenen bir izin türüdür. Yani Cumartesi günü evlendiyseniz 3 günlük izniniz Cumartesi günü başlar, Pazartesi gün bitimi ile sona erer.

Evlilik izni ile ilgili kanun maddesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun Ek Madde 2’ye göre “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104.maddesine göre; “Mazeret İzni” başlığı altında toplanmıştır. Buna göre “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.”

Diğer merak edilenler

Evlilik izni yıllık izinden düşer mi?

Evlilik izni, yasal olarak verilen ve yıllık izinden hariç olarak tutulan ücretli bir izin türüdür. Bu nedenle yıllık izin sürelerinden evlilik için alınan izin süreleri düşülmez.

Evlilik izni yılda kaç defa verilir?

İşçinin evlilik izni ve süreleri için İş Kanununa göre belirlenen yasal bir kısıtlama getirilmemiştir. Çalışanlar yaptığı her evlilik için evlilik iznini bir yıl içerisinde olsa dahi kullanabilir.

Birinci derece yakınım evlendiği için izin alabilir miyim?

4857 sayılı İş Kanunu düzenlemesine göre çalışanın evlenmesi halinde 3 günlük evlilik izin hakkı vardır. Fakat bu izin sadece çalışanın kendisi tarafından kullanılabilir ve birinci derece yakınlar için geçerli değildir. Öte yandan Devlet Memurları Kanunu’na göre memura kendisi veya çocuğunun evlenmesi durumunda 7 günlük izin hakkı verilmiştir.

Evlilik izni kullanılmazsa yanar mı?

Kanunlarda evlilik izninin ne zaman başlaması veya ne zaman kullanılması gerektiğine dair bir ibare yoktur. Yani bu izin türü, evliliğin gerçekleştiği süreçte kullanılabildiği gibi nikahtan sonraki bir tarihte de kullanılabilir.

Evlilik izni için dilekçe gerekli mi?

Evlenecek çalışanların evlilik izni için bir dilekçe doldurmaları gerekir. Bu dilekçe için nikah tarihi alınmış olmalıdır. Şirketin belirlediği bir izin dilekçesi yoksa çalışanların bir dilekçe oluşturarak, gerekli evraklarla birlikte bu dilekçeyi İK departmanına iletmesi gerekir.

Evlilik izni maaştan kesilir mi?

İş Kanunu'na göre, evlenen bir işçiye evlilik izni verilir ve bu izin süresince işçi normal maaşını almaya devam eder. Evlilik izni süresi, İş Kanunu'nda belirtilen sürelerle sınırlıdır ve 3 gün olarak kabul edilir. Ancak, evliliğin diğer illerde gerçekleşmesi veya başka özel durumlar nedeniyle bu süre artırılabilir.

Devlet memurları için evlilik izni koşulları nedir?

İş Kanunu'na göre, evlilik izni evlenecek olan çalışanlara verilmesi gereken bir haktır. Devlet memurları ve özel sektörde çalışanlar için evlilik izni süresi farklılık gösterir. Devlet memurları için evlilik izni süresi 7 gündür.

Özel sektör çalışanları için evlilik izni koşulları nedir?

İş Kanunu'na göre, evlilik izni evlenecek olan çalışanlara verilmesi gereken bir haktır. Devlet memurları ve özel sektörde çalışanlar için evlilik izni süresi farklılık gösterir. Özel sektör çalışanları için evlilik izni süresi 3 gündür.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.