Hafta tatili izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Hafta tatili izni, çalışanın tatil günlerinden önceki haftanın tüm iş günlerinde çalışması sonucu verilen izin türüdür.

İzin türü

Ücretli

Şartları

4857 sayılı İş Kanununda çalışanın, tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla verilen izin türü olarak belirlenmiştir.

İşçilerin hafta tatiline hak kazanmaları için iş yeri koşullarına göre belirlenen haftalık çalışma süresini doldurmaları veya haftanın tüm iş günlerinde çalışması gerekmektedir. İşçi bu durumda normal saatlik ücretine ek olarak dinlenmesi karşılığında bir günlük ücretine hak kazanacaktır.

Süresi

Kanunlara göre, çalışanın yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiştir.

Detayları

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Kanun bu sürelerin kesintisiz olacağı hususunu açıkça belirtmiştir.

Yargıtay’ın kararına göre; “Hafta tatili izinlerinin işçinin dinlenme hakkına ilişkin olması sebebiyle, hafta tatili izninin yasal düzenlemenin amacına aykırı şekilde toplu olarak kullandırılamayacağına” hükmedilmiştir.

Hafta tatili izni ile ilgili kanun maddesi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” ifadesi yer alır.

Diğer merak edilenler

Hafta tatili izni toplu kullanılır mı?

Yasalarla belirlenen hafta tatili izninin amacı 6 gün kesintisiz çalışan işçinin, 24 saat dinlenmesidir. Bu sebeple bu izin türü haftalık bazda geçerlidir ve toplu olarak kullanılamaz.

Hafta tatili ücreti ne kadar?

Hafta tatili ücretli ve yasal bir zorunluluktur. Çalışana hafta tatili için bir günlük çalışma tutarındaki ücret ödenmeye devam eder.

Hafta tatili iki gün olabilir mi?

Hafta tatilinin 1 günlük olacağı yönündeki sınırlama kalkmış olup, hafta tatili 2 gün de olabilir. İş Kanunu'nda üst sınırlama belirtilmemiş olup, bu süre minimum 24 saat olmalıdır.

Devlet memurları ve özel sektör çalışanları için hafta tatili izni koşulları nedir?

Kamu ve özel sektörde, işçilere haftalık tatil, 63. maddeye göre belirlenen iş günleri boyunca çalışılmış olma şartıyla yedi günlük bir süre içinde en az 24 saat süresince kesintisiz dinlenme imkanı tanınır. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren, bir iş karşılığı beklemeden o günün ücretini tam olarak ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, çalışılmayan tatil günleri, ödenmiş günlük ücretler, izin süreleri ve hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri gibi durumlar, çalışılmış günler gibi hesaba katılır. İş yerinde zorlayıcı bir sebep olmaksızın haftanın bir veya birkaç gününde çalışmanın tatil edilmesi durumunda, bu günler çalışılmış sayılarak ücretli hafta tatiline hak kazanılır.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.