Süt izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Süt izni, doğum izni süreleri dışında çalışan annelere bebeklerini emzirmesi için verilen izin türüdür.  

İzin türü

Ücretli

Şartları

Süt izni çalışan annelere, bir buçuk yaşını doldurmamış bebekleri için verilen izin türüdür. Çalışan annelerin süt izni kullanması için sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi ve annenin en az 1 yıl sigortalı olması gerekmektedir. Süt izni kullanılması için çalışan annenin doğum izninden sonra tekrar işe geri dönmesi gerekmektedir.

Süresi

Kadın çalışana, 1 yaşından küçük çocuğu olması halinde onu emzirmek için günlük toplam 1,5 saat emzirme izni işveren tarafından verilmek zorundadır. Bu sürenin günün hangi zamanlarında kullanılacağını ise çalışan tarafından belirlenir.

Detayları

Bir yaşını doldurmamış bebekler için kadın çalışanların gün içerisinde diledikleri zaman kullanabilecekleri bir buçuk saatlik bir süt izinleri vardır. Özellikle büyük şehirlerde bu sistem, işe 1,5 saat geç gidilerek ya da işten 1,5 saat geç çıkılarak kullanılır.

Diğer merak edilenler

Süt izni kaç saattir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan anneye bebeklerini emzirmeleri için 1 sene boyunca günlük 1,5 saat süt izni verilmiştir. Bu süre memur olan çalışanlar için ilk 6 ay 3 saat, son 6 ay günde 1,5 saat olarak belirlenmiştir. Çalışanlar bu süreleri ne zaman kullanmak istedikleri konusunda özgürdür.

Süt izni toplu olarak kullanılabilir mi?

Süt izni bir anne ve bebeğin doğumdan sonra birlikte sağlıklı vakit geçirebilmesi için verilen bir izin türüdür. Süt izni başka izinlerle birleştirilemez ve toplu olarak kullanılamaz. Fakat sağlıklı olmasa da çalışan ve işveren arasında yapılan özel sözleşmeler ile çalışanlar bu izni toplu olarak kullanabilir.

Süt izni sırasında yaşanan kazalar iş kazası kapsamına girer mi?

Süt izni kullanımı sırasında yaşanan her türlü kaza iş kazası kapsamına girer.

Kullanılmayan süt izni ücreti nasıl hesaplanır?

4857 sayılı yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için verilen süt izninin kullandırılmaması işverenin insiyatifinde değildir. Ancak süt izni kullandırılmayan kadın çalışana, sürenin tespiti ile yüzde 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. İş Kanunun 32. maddesinde ücretlerde zamanaşımının 5 yıl süreyle olması nedeniyle, süt izni kullandırılmayan kadın çalışan, geriye dönük 5 yıl süreyle kullanmadığı süt izni ücretini talep edebilir.

Memurların süt izni süresi kaç saattir?

657 sayılı kanununa tabi olan memur annelerin süt izin saatleri; ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ayda ise günde 1.5 saat olarak belirlenmiştir.

Süt izni ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Süt izni, yasal doğum izninin bitiminden itibaren başlar, çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer.

Özel sektörde çalışanların süt izni süresi kaç saattir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan anneye ise bebeklerini emzirmeleri için 1 sene boyunca günlük 1,5 saat süt izni verilir.

Süt izni için ek ödeme alınabilir mi?

“Emzirme Ödeneği” diğer adıyla “Süt Parası”; doğum yapan sigortalı kadın çalışana veya sigortalı olmayan karısının sigortalı eşine verilir. 2023 yılı için emzirme ödeneği veya emzirme yardımı tutarı 520 TL olarak belirlenmiştir.

Part-time çalışanlar süt izni kullanabilir mi?

İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçinin, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağı ifade edilmektedir. Yani part time bir çalışanın da süt izni hakkı vardır.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

İzin yönetimi
e-kitabını
şimdi
ücretsiz indirin!

İzinlerle alakalı merak ettiğiniz tüm detaylar tek bir e-kitapta!