Şua izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Sağlık kuruluşlarının radyoloji bölümlerinde ışınlara maruz kalan veya maruz kalma riski yüksek olan çalışan sağlık personeline verilen sağlık iznidir. Şua kelime anlamı olarak ‘ışın’ demektir. Sağlık izni olarak tanımlanan şua izni ise sağlık kuruluşlarının radyolojik ışınlara maruz kalınan veya maruz kalma riski yüksek olan bölümlerinde çalışan sağlık personeline, sağlık hakkını gözeterek yıllık izin hakkına ek olarak dört hafta tatil hakkı veren izindir.

İzin türü

Ücretli

Şartları

Şua izninin kullanılması için belirli şartlar bulunmaktadır.Bunlar;

• İşçinin kamu veya özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde çalışıyor olması,
• Yoğunluğu fark etmeksizin radyasyon ışığına maruz kalması,
• Aynı iş yerinde en az bir yıl çalışma süresinin olması

Süresi

Sağlık izni olarak da geçen Şua izni, sağlık personelinin yıllık ücretli izin hakkına ek olarak dört hafta süreyle verilir.

Detayları

Şua izni, “muntazaman devamlı” şeklinde bir ibare içerir. Bu ibare ile çalışan her yıl düzenli olarak ve bütün olarak iznini kullanır. Bu izin çalışana parça parça şeklinde verilmez; sağlık personelinin istemi doğrultusunda belirlenen zaman diliminde verilir. Ancak sağlık sisteminin kesintisiz olması zorunluluğu nedeniyle radyoloji çalışanlarının izinleri vardiya amirinin kontrolü altında verilir.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

İzin yönetimi
e-kitabını
şimdi
ücretsiz indirin!

İzinlerle alakalı merak ettiğiniz tüm detaylar tek bir e-kitapta!