Refakat izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Refakat izni, çalışanın birinci dereceden akrabasının rahatsızlanması sonucu verilen izin türüdür.

İzin türü

Ücretli / Ücretsiz

Şartları

Refakatçi izninde; kişinin yakınının refakatini gerektiren tıbbi bir operasyon veya hastaya bakılmadığında hayati tehlike taşıması gibi durumların bir doktor raporu ile belirtilmesi gerekmektedir. Bu iznin, her hastalıkta kullanılması mümkün değildir.

Süresi

Refakatçi izni, hem devlet memurlarına hem de özel sektör çalışanlarına belli bir süreye kadar ücretli olarak verilir. Çalışan refakat iznini, en fazla üç ay kadar süreyle kullanabilir; gerekli durumlarda ise bu süre bir katına kadar uzatılır.

Detayları

Refakat izninde çalışanların sigortaları çalıştıkları yere göre değişkenlik gösterir. Refakat izninde devlet memurlarının sigortaları ödenir ancak; özel sektörde bu durum kuruma ve işverenin politikasına göre değişkenlik gösterir.

Diğer merak edilenler

Refakat izni maaştan kesilir mi?

1. derece yakınların sağlık sorunlarında kullanabilmesi için tanımlanan refakat izin süresi 3 aydır. Belirtilen bu süreçte izin maaşınızdan kesilmez, refakat izni ücretli izindir. 3 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi durumunda izin süresi 3 ay daha uzatılabilir.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

İzin yönetimi
e-kitabını
şimdi
ücretsiz indirin!

İzinlerle alakalı merak ettiğiniz tüm detaylar tek bir e-kitapta!