Refakat izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Refakat izni, çalışanın birinci dereceden akrabasının rahatsızlanması sonucu verilen izin türüdür.

İzin türü

Ücretli / Ücretsiz

Şartları

Refakatçi izninde; kişinin yakınının refakatini gerektiren tıbbi bir operasyon veya hastaya bakılmadığında hayati tehlike taşıması gibi durumların bir doktor raporu ile belirtilmesi gerekmektedir. Bu iznin, her hastalıkta kullanılması mümkün değildir.

Süresi

Refakatçi izni, hem devlet memurlarına hem de özel sektör çalışanlarına belli bir süreye kadar ücretli olarak verilir. Çalışan refakat iznini, en fazla üç ay kadar süreyle kullanabilir; gerekli durumlarda ise bu süre bir katına kadar uzatılır.

Detayları

Refakat izninde çalışanların sigortaları çalıştıkları yere göre değişkenlik gösterir. Refakat izninde devlet memurlarının sigortaları ödenir ancak; özel sektörde bu durum kuruma ve işverenin politikasına göre değişkenlik gösterir.

Refakat izni ile ilgili kanun maddesi

4857 sayılı İş Kanununda, işçilere refakatçi izni verileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Ancak memurlara 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrası uyarınca;

“a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.” ifadesi yer alır.

Diğer merak edilenler

Refakat izni maaştan kesilir mi?

1. derece yakınların sağlık sorunlarında kullanabilmesi için tanımlanan refakat izin süresi 3 aydır. Belirtilen bu süreçte izin maaşınızdan kesilmez, refakat izni ücretli izindir. 3 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi durumunda izin süresi 3 ay daha uzatılabilir.

Kamu personeli için refakatçi izni koşulları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, memurlara, sağlık kurulu raporunda belirli şartların yerine getirilmesi durumunda, ana, baba, eş, çocukları ve kardeşleri için uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa veya ağır bir kaza sonucu geçirdikleri durumda refakat izni tanınmaktadır.
Özlük hakları korunarak bu kişiler 3 + 3 (toplam 6) aya kadar izin talep edebilir.

Özel sektör çalışanları için refakatçi izni var mı?

Özel sektör çalışanları da aynı kamu personelleri gibi ücretli refakatçi izninden yararlanabilir. Çalışanın 1.derece yakınları için özlük hakları korunarak 3 + 3 (toplam 6) aya kadar refakatçi izni talep edilebilir.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.