Hastalık izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Hastalık izni, işçinin herhangi bir rahatsızlık yaşadığı durumlarda izin hakkını kullanarak dinlenmesini amaçlar.

İzin türü

Ücretli

Şartları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 3 çeşit ücretli hastalık izni hali mevcuttur. Buna iş göremezlik ödeneği denir.

Buna göre;
İşçi kaza sonucu ya da işi ile ilgili meydana gelen meslek hastalığı dolayısıyla doktor raporu alabilir.
İşçi herhangi bir rahatsızlığı sebebi ile doktor raporu alabilir. Kadın çalışanlar, hamileliğinin sonunda ve doğumdan sonraki 8 haftalık süre için doktor raporu alabilir. Bu şekilde alınan raporların sonucunda işçi rapor parası alabilir. Ancak bunun olabilmesi için işçinin son 1 yıl içerisinde 90 gün SGK primi ödemiş olması gerekir.

Süresi

İşçi ayakta tedavi ile tedavi ihtiyacını karşılayabiliyorsa sigortalıya tek hekim raporu ile bir seferde 10 güne kadar istirahat verilebilir. Verilen istirahatin ardından kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam istirahat süresi 20 günü geçmeyecek şekilde raporun süresi uzatılabilir.

Detayları

Hastalık izni nasıl alınır? Hastalık izninin alınması için öncelikle çalışanın hastalığını belgelemesi gerekir. 20 günü aşacak olan istirahatler sağlık kurulu onayı ile verilir. Böyle bir durumda sağlık kurulu tarafından ilk verilen istirahat süresi, işçinin tedavi görmeye başladığı tarih başlangıç kabul edilerek 6 aya kadar uzatılır.
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş yeri hekimleri tarafından muayene edilen işçi için ise, bir defada en çok 2 gün istirahat hakkı tanınabilir. Bu koşullar işçinin kendi hastalığı halinde alacağı hastalık izni için geçerlidir.

Hastalık izni ile ilgili kanun maddesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde; “Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.” ifadesi yer alır. Bu izin türünün kullanım koşulları ile ilgili detaylara 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatında da yer verilir.

Diğer merak edilenler

Hastalık izninde rapor almak zorunluluğu var mı?

Hastalık izni kullanmak isteyen bir işçi, hastalandığına ve istirahat etmesi gerektiğine dair doktor raporu almak zorundadır. Böylece hastalığını belgeleyebilir ve belgeyi işverene teslim ederek bu hakkı kullanabilir. Hastalık izni alan işçi için işveren, o işçinin çalışmadığı günler için ücret ödemek zorunda değildir.

Hastalık izninde iş görmezlik ödeneği ödenir mi?

Evet. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 3 çeşit ücretli hastalık izni hali mevcuttur. Buna iş göremezlik ödeneği denir.

Buna göre;
İşçi kaza sonucu ya da işi ile ilgili meydana gelen meslek hastalığı dolayısıyla doktor raporu alabilir.
İşçi herhangi bir rahatsızlığı sebebi ile doktor raporu alabilir. Kadın işçiler, hamileliğinin sonunda ve doğumdan sonraki 8 haftalık süre için doktor raporu alabilir. Bu şekilde alınan raporların sonucunda işçi rapor parası alabilir. Ancak bunun olabilmesi için işçinin son 1 yıl içerisinde 90 gün SGK primi ödemiş olması gerekir.

Hastalık izni için dilekçe gerekli mi?

İşçi hastalığı dolayısıyla çalışamayacak durumdaysa doktor raporu alarak bunu işverene teslim etmelidir; ancak bu şekilde hastalık iznini kullanabilir.

Ebeveynler hastalık izninden nasıl faydalanabilir?

Eğer işçinin en az yüzde 70 engele sahip bir ya da birden fazla çocuğu varsa çocuğunun tedavisi için hastalık izni alabilir. Bu izni ebeveynlerden yalnızca biri alma hakkına sahiptir. Bir engel olmaksızın çocuğu hasta olan çalışan için de hastalık izni söz konusudur. İş Kanununa 2015 yılı itibarıyla eklenen mazeret izni ile işçiye “ebeveyn hastalık izni” hakkı doğar. Böylece işçi, çocuğunun hastalığı dolayısıyla 10 güne kadar hastalık izni alabilir.

Ebeveyn hastalık izni için gerekli şartlar nedir?

Ebeveyn hastalık izni kullanabilmek için işverene teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

1) İşçinin ebeveyn iznine dair talep dilekçesi,
2) İşçinin çocuğunda meydana gelen hastalık veya engellilik haline dair doktor raporu,
3) İşçinin çocuğu engelli ise engelin derecesini gösteren doktor raporu ya da belge,
4) Alınan izin sonrasında uygulanan tedaviye ait rapor ya da belge,
5) Bu izni aynı anda iki ebeveynin kullanmadığına dair dilekçe.

Hangi hastalığa kaç gün izin süresi verilir?

Raporda yazılan bilgilere ve mazerete göre, raporların süresi değişkenlik gösterir. Verem, kanser, akıl sağlığı hastalıkları gibi uzun bir tedavi süreci isteyen hastalıklar için çalışana on sekiz ay kadar izin verilebilir. Diğer hastalık durumlarında ise bu izin süresi on iki aya kadar uzatılabilir. Görev yaptığı sırada veya görevden dolayı herhangi bir saldırı veya iş kazası yaşayan çalışana ise iyileşene kadar izin verilir.

Devlet memuru çalışanlarına hastalık izni koşulları nedir?

Memur olan çalışana bir takvim yılı içerisinde tek bir hekim tarafından verilen hastalık raporunun toplamı kırk günü geçmemelidir. Memur çalışanlara tek seferde en fazla on gün rapor verilebilir; devlet memurlarına verilen izin, özel sektör çalışanlarına göre bu şekilde farklılık gösterir.

Özel sektör çalışanlarına hastalık izni koşulları nedir?

Özel sektör çalışanlarına verilen hastalık izni koşulları, hastanın sağlık durumu niteliğine göre değişim gösterir. Hekim kontrolü altında doktor raporu ile özel sektör çalışanı maksimum 10 güne kadar hastalık iznini kullanabilir.

Hastalık izni maaştan kesilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 3 çeşit ücretli hastalık izni hali mevcuttur. Buna iş göremezlik ödeneği denir. Bunun dışındaki iş kazası dışında, 1 veya 2 günlük rapor durumları halinde SGK rapor parası ödemesi yapmaz. O günler için ödeme işverenin insiyatifindedir.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.