Ücretsiz izin

ÜCRETSİZ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Ücretsiz izin, işveren ve çalışanların anlaşması ile belirlenen süre içinde, iş sözleşmesinin askıda olduğu bir izin uygulamasıdır.

İzin türü

Ücretsiz

Şartları

Kanun tarafından çalışanlara ücretsiz izin vermek, işverenler için bir zorunluluktur. İşveren tarafından bunun aksi bir durum oluşturulması bakımında, idari para cezası kesilir.

Süresi

3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiye tamamen veya kısmen ücretsiz izin verebilir.

Detayları

Ücretsiz izin uygularken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şu şekildedir:

• Ücretsiz izin talebi, işverenin yazılı olarak onayıyla yapılmalıdır.
• İşverenin çalışanı, ücretsiz izne zorlaması durumunda çalışan için haklı fesih nedeni doğar. 
• Ücretsiz izin döneminde taraflar birbirinden çalışılmayan günün ücretini talep edemez.
• Ücretsiz izin alan çalışanın, o günler kapsamında SGK primi yatırılmaz.
• İzin süreleri ile ilgili eksik günlerin bildirimi yapılmalıdır.
• Ücretsiz izin alınan günün sayısı, çalışanın kıdemi hesaplanırken dikkate alınır.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

İzin yönetimi
e-kitabını
şimdi
ücretsiz indirin!

İzinlerle alakalı merak ettiğiniz tüm detaylar tek bir e-kitapta!