Ücretsiz izin

ÜCRETSİZ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Ücretsiz izin, işveren ve çalışanların anlaşması ile belirlenen süre içinde, iş sözleşmesinin askıda olduğu bir izin uygulamasıdır.

İzin türü

Ücretsiz

Şartları

Kanun tarafından çalışanlara ücretsiz izin vermek, işverenler için bir zorunluluktur. İşveren tarafından bunun aksi bir durum oluşturulması bakımında, idari para cezası kesilir.

Süresi

3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiye tamamen veya kısmen ücretsiz izin verebilir.

Detayları

Ücretsiz izin uygularken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şu şekildedir:

• Ücretsiz izin talebi, işverenin yazılı olarak onayıyla yapılmalıdır.
• İşverenin çalışanı, ücretsiz izne zorlaması durumunda çalışan için haklı fesih nedeni doğar. 
• Ücretsiz izin döneminde taraflar birbirinden çalışılmayan günün ücretini talep edemez.
• Ücretsiz izin alan çalışanın, o günler kapsamında SGK primi yatırılmaz.
• İzin süreleri ile ilgili eksik günlerin bildirimi yapılmalıdır.
• Ücretsiz izin alınan günün sayısı, çalışanın kıdemi hesaplanırken dikkate alınır.

Ücretsiz izin ile ilgili kanun maddesi

Ücretsiz izin 4857 sayılı İş Kanunu'nda açıkça yer almamış olup birçok maddesinde atıfta bulundurularak yer verilmiştir.

Ücretsiz ve ücretli izin karşılaştırması

Özellik Ücretsiz İzin Ücretli İzin
Tanım Çalışanın işten izin aldığı, ancak bu süre zarfında maaş almadığı izin türüdür. Çalışanın işten izin aldığı ve bu süre zarfında maaşını almaya devam ettiği izin türüdür.
İzin Süresi Genellikle en fazla 3 ay, ancak işveren ve çalışanın anlaşmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yıllık izin olarak bilinir ve çalışanın çalıştığı yıllara ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle 1 yıl - 5 yıl (5 yıl dahil değil) arası çalışmış olanlara 14 gün verilir.
Maaş İzin süresince çalışana maaş ödenmez. İzin süresince çalışana maaş ödenmeye devam eder.
SGK Primleri Ücretsiz izin alınan günler için SGK primi ödenmez. Ücretli izin süresince SGK primleri ödenmeye devam eder.
Kıdem Tazminatı Ücretsiz izin alınan günler kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır. Ücretli izin süresi kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır.
Haklı Fesih İşveren tarafından çalışanı ücretsiz izne zorlaması haklı fesih nedeni olabilir. Ücretli izin hakkının verilmemesi durumunda çalışan için haklı fesih nedeni olabilir.
Yasal Dayanak Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında düzenlenmiştir. Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında düzenlenmiştir.
Sıkça Görülen Kullanımı Çalışanın uzun süreli sağlık sorunları, eğitim, ailevi nedenler veya benzeri sebeplerle işten uzak kalması gerektiğinde kullanılır. Dinlenme, tatil ve kişisel nedenlerle işten kısa süreli ayrılmak istenildiğinde kullanılır.

Diğer merak edilenler

Ücretsiz izin maaştan kesilir mi?

Kanunlar gereğince ücretsiz izin, çalışanlara verilmesi zorunlu bir haktır. Ancak adından da anlaşılacağı üzere, çalışana ücretsiz izinde herhangi bir ücret ödenmez.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.