Yeni iş arama izni

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

İş sözleşmesinin feshi durumunda belirlenen ihbar süreleri içerisinde çalışana iş aramaları için verilen izin türüdür.

İzin türü

Ücretli

Şartları

Çalışan işverene süreleri bildirmek koşulu ile iş arama iznini kullanabilir.

Süresi

Bu süreçler için belirlenen asgari süre bir gün için; 2 saattir.

Detayları

İş arama süreçlerinizde gerekli görüşmeleri yapmak için aldığınız izin süreleri maaşınızdan düşülmez. Çalışan isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabilir. Belirlenen süre işveren tarafından verilmezse, işveren çalışana o sürenin ücretinin iki katını vermekle yükümlüdür.

Yeni iş arama izni ile ilgili kanun maddesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesinde; “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.” ifadesi yer alır.

Diğer merak edilenler

İstifa durumunda iş arama izni verilir mi?

İş Kanunu 27. Maddede ihbar süresinden bahsedilmiş, sözleşmeyi kimin feshettiği üzerinde durulmamıştır. Çalışana işverene bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde de iş arama izni verilmesi gerekir.

İş arama iznini hangi saatlerde kullanabilirim?

İş Kanunu 27. Maddede ihbar süresinden bahsedilmiş, sözleşmeyi kimin feshettiği üzerinde durulmamıştır. İşçinin işverene bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde de işverence yeni iş arama izni verilmesi gerekir. Yasada sadece bildirim süresinden söz edilmiş, tam olarak saatler konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Part-time çalışanlar iş arama izninden faydalanabilir mi?

Yasalar gereğince yeni iş arama izni kısmi süreli iş sözleşmesinde de uygulanır. Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında iş arama izin süresi, iş ilişkisinin kurulduğu tarih ile feshedilmek istendiği tarih arasında geçen süre toplamına göre belirlenmesi gerekir.

İş arama izni toplu kullanılabilir mi?

İş arama izni ancak çalışanın isteği ile toplu olarak kullandırılabilir. İşçinin bu konudaki talebini işverene önceden bildirmesi ve iş arama izni toplamını işten ayrılacağı günden önceki günlere karşılık gelecek şekilde ayarlaması gerekir. Yeni iş arama süresi 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde sözü edilen bildirim gün sayısına göre belirlenir. Çalışanın bu izni toplu olarak kullanmayı istemesi durumunda, toplam saat sayısının bir iş günündeki çalışılan saate bölünmesi gerekir.

İş arama izni hafta sonuna denk gelirse ne olur?

Çalışanın iş sözleşmesinde Cumartesi ya da Pazar “hafta tatili” olarak belirlenmişse, çalışanların izin haklarında bugün, hafta tatili olarak geçer. İşçinin çalıştırılmadığı hafta tatili ile bayram ve genel tatil günleri için yeni iş arama izni verilmesi gerekmez.

İş arama izni hangi durumlarda verilmez?

Yeni iş arama izni, sürelerin bildirilmesi sonucu yapılan fesihlerde geçerlidir. Emeklilik, askerlik, evlilik gibi ihbar süresi geçerli olmayan durumlarda çalışanlara iş arama izni hakkı verilmez. Aynı zamanda İş kanunun 25. maddesi gereğince, belirsiz süreli iş sözleşmesinin bildirim süresi belirtilmediği durumlarda çalışanın iş akdinin derhal feshine ya da ihbar tazminatının peşin olarak ödendiği durumda yeni iş arama izni verilmez.

Kullanılmayan yeni iş arama izni ücretleri nasıl hesaplanır?

Yasalar gereğince, çalışan iş akdinin sona ermesinden itibaren ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni kullanma hakkına sahiptir. Ancak yeni iş arama iznini kullanmayan işçiler, izin ücretini işverenden talep edebilir. İşçi, bu süre içerisinde kullanmadığı her izin saati için yüzde 100 zamlı ücret alacaktır. İzin ücreti,  “çalışma gün sayısı x 2(günlük izin süresi) x 2(kullanılmayan iznin zammı)” formülüne göre hesaplanır.

Yeni iş arama izni maaştan kesilir mi?


Yeni iş arama izni, işçilere iş değiştirme sürecinde yardımcı olmak amacıyla tanınan bir haktır. Bu izin sırasında işçinin maaşı kesilmez ve normal maaşı işveren tarafından ödenir.

Özel sektör çalışanları için yeni iş arama izni koşulları neler?

Özel sektör için yeni iş arama izni koşulları:

- 0-6 ay çalışılan süre için 14 gün (ihbar süresi), 28 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)
- 6-18 ay çalışılan süre için 28 gün (ihbar süresi), 56 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)
- 18-36 ay çalışılan süre için 42 gün (ihbar süresi), 84 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)
- 36 ay ve üzeri çalışılan süre için 56 gün (ihbar süresi), 112 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)

Memurlar için yeni iş arama izni koşulları neler?

Memur & Kamu personel için yeni iş arama izni koşulları:

- 0-6 ay çalışılan süre için 14 gün (ihbar süresi), 28 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)
- 6-18 ay çalışılan süre için 28 gün (ihbar süresi), 56 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)
- 18-36 ay çalışılan süre için 42 gün (ihbar süresi), 84 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)
- 36 ay ve üzeri çalışılan süre için 56 gün (ihbar süresi), 112 saat (günlük 2 saat olacak şekilde iş arama hakkı vardır.)

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.